Сертификат на тип №ЕАЭС RU С-IT.АВ72.00317 — ПСК серии VS